Služby

  • Stavba, migrácia a optimalizácia dátovych skladov
  • Implementácia reportingových nástrojov
  • Implementácia Hadoop clustrov a migrácia dát
  • Realizácia a revízia telekomunikačných revenue assurance procesov
  • Optimalizácia ETL (extract transform load) procesov
  • Performance auditing a tuning